Bijgewerkt op 13 maart 2014

Aan deze website wordt op dit moment gesleuteld
NIEUWS van 13 maart 2014

Bersbericht Wijkkrant BewonersBedrijf Op Eigen Houtje voorjaarseditie 2014 BewonersBedrijf Op Eigen Houtje is er bijna… we zetten de eindsprint in naar de OPENING !!! In de afgelopen maanden is er veel werk verricht en de realisatie van het BewonersBedrijf komt steeds dichterbij.

Op 26 juli 2013 is Stichting Op Eigen Houtje opgericht bij Notaris Kral & Schukken in Emmen. Na het oprichten van de Stichting lag de prioriteit op het verkrijgen van financiële middelen, de overname van het pand (de Tondel) van de Gemeente Emmen en het aannemen van een zakelijk leider.

We zijn inmiddels al ver

Het LSA (Landelijke Stichting Actieve wijken) heeft op 19-12-2013 op basis van het ondernemingsplan besloten het BewonersBedrijf startkapitaal te verstrekken.

De gemeente heeft het asbest verwijderd.

De onderhandelingen met de gemeente zijn goed verlopen en zeer binnenkort vindt de overdracht van het pand plaats.

Na een sollicitatieprocedure heeft het bestuur Bruin Bruinsma als zakelijk leider aangenomen.

Daarnaast zijn er werkgroepen gevormd die o.a. de bouw (verbouw), opening en financiën in goede banen moeten leiden. De eerste werkzaamheden zijn gestart en eind maart wordt er een bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde huurders.

En verder natuurlijk:


vrijdag 6 juni 2014

Officiële opening BewonersBedrijf Op Eigen Houtje Noteer deze datum alvast in uw agenda. In de volgende editie van de Wijkkrant vindt u het openingsprogramma. Kijk ook op de website om het laatste nieuws te volgen. Wij zijn op zoek naar de inwoner die het langst in de wijk Emmerhout woont. Bent u geboren in Emmerhout en woont u hier nog steeds? Neem dan contact met ons op. Er staat u een leuke verrassing te wachten! Dat kan via www.opeigenhoutje.info , email info@opeigenhoutje.info of bel naar Ina Hofsteenge, tel: 06-27323586.

BewonersBedrijf "In oude school de Tondel"

Voormalige basisschool De Tondel - Foto: Boom regionale uitgevers

Ik ben er helemaal klaar voor.' Zakelijk leider Bruin Bruinsma van bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in Emmerhout maakt er weinig woorden aan vuil. Hij wil dolgraag beginnen met de verbouwing van de voormalige basisschool de Tondel.

Geen wonder. Al meer dan een jaar staan Bruinsma en zijn mede-vrijwilligers klaar om de voormalige school aan de Lemzijde om te toveren tot een bedrijvencentrum. Komend voorjaar zijn de eerste huurders welkom. Negen bedrijven en instellingen hebben al een plekje gereserveerd in het gebouw en daarmee ligt de bezetting op bijna 100 procent. Er komen een kledingdrukkerij, een yogaschool en een computerclub voor ouderen. Ook zzp'ers kunnen in het bewonersbedrijf hun eigen kantoor huren. Voor een klein bedrag staat er een ruimte met aansluiting voor de laptop één of meerdere dagdelen. Op eigen Houtje is het eerste bewonersbedrijf van de gemeente Emmen. Die deed de oude basisschool in 2012 voor een symbolisch bedrag over aan de wijk.

Voorwaarde was dat onderhoud en dergelijke voor rekening van de nieuwe eigenaar zou komen. Prima deal, was de mening van de wijkbewoners. `Wij steken de handen uit de mouwen en maken er iets moois van.' Alleen eind vorig jaar werd een gevaarlijke vorm van asbest ontdekt. Uiteindelijk nam de gemeente de schoonmaakkosten voor haar rekening. Ook de financiering rond krijgen bleek meer tijd te kosten dan gedacht.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, dat bewonersbedrijven in Nederland ondersteunt, sloot onlangs een deal met Op Eigen Houtje. Nu dit geregeld is, kan de onderneming de komende twee jaar zich in de markt zetten.

Bron: Emmen Nu

BewonersBedrijf "Op Eigen Houtje" komt eraan!

Een tijdje was het stil rond BewonersBedrijf “op eigen houtje” maar schijn bedriegt, er is veel gebeurt de laatste weken.

Vrijdag 26 juli was een mijlpaal voor “op eigen houtje”, bij notariskantoor Kral en Schukken is vastgelegd dat we nu een stichting zijn, dit maakt dat we nu ook hele praktische zaken kunnen uitvoeren met betrekking tot de exploitatie van het BewonersBedrijf.
Er zijn 4 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, te weten:
Liesbeth Westen als voorzitter, zij heeft veel bestuurlijke ervaring in zowel bedrijfsleven als nonprofit organisaties,
Astrid Bos-Grootjans bestuurslid, een ervaren leidinggevende door haar werk heeft zij een direct contact met de gevestigde middenstand,
Boudewijn Swiebel bestuurslid, veel bestuurlijke ervaring in organisaties/verenigingen,
tenslotte is toegetreden als bestuurslid Boaz Reinders, Boaz doet een sportopleiding en kent veel jeugd uit de wijk, bij ons doet hij bestuurlijke ervaring op en hoopt mooie projecten voor de jeugd in onze wijk aan te pakken.
Door de inbreng van deze mensen hebben we een flinke versterking in ons bestuur dat tot nu toe bestond uit een kerngroep, te weten Jaap Meulman penningmeester, Ina Hofsteenge Secretaris en Marja de Jong die tijdelijk voorzitter was.

Ook hebben zich weer belangstellenden aangemeld om een ruimte in gebruik te gaan nemen in het BewonersBedrijf, waaronder een afdeling van de gemeente “De Toegang”. De gemeente wil in Emmen-Oost een experiment starten waarbij zoveel mogelijk zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om mee te doen. Een eis die de gemeente hierbij aan zichzelf stelt is zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te zijn, dit sluit goed aan bij het BewonersBedijf

De belangstelling uit de wijk neemt ook toe om zelf wat te organiseren in de openbare ruimtes, zoals een mevrouw die een idee heeft om een boekenruilbeurs op te zetten eventueel in samenwerking met de al gevestigde bibliotheek.

Oud leden van de vroegere toneelvereniging hebben ook belangstelling getoond om het toneel weer nieuw leven in te blazen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het is een experimenteel project van het LSA. Het LSA helpt 10 tot 15 BewonersBedrijven op te richten.

Op verschillende plekken, verspreid over het land, gaan bewoners een onderneming opzetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen en daarmee dus losser komen te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zullen de BewonersBedrijven gaan besturen en zij zullen beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden. De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleend aan de manier waarop in Engeland Development Trusts en Community Enterprises opereren.

(bron: Bewonersbedrijven)